Wat doet MS Beheer

Het moeilijkste van het vak bouwmanagement is om eenvoudig te blijven denken. Dat komt de doeltreffendheid van het project alleen maar ten goede. Want: waarom doen we het ook alweer? Blijven de originele uitgangspunten nog overeind? In het uiteindelijke bouwproces, waar veel verschillende meningen en partijen samenkomen, is het zaak om het overzicht te behouden. Dat is eigenlijk de kern van het takenpakket van MS Beheer (project)Ontwikkeling: als centrale spil het totale bouwproces bewaken en tot een goed resultaat brengen. Onderstaande koppen laat onze rol als bouwmanager goed zien:

Bouwmanagement
Bouwmanagement, of bouwbegeleiding, is een breed begrip. Het betekent dat we gedurende het totale bouwproces kunnen adviseren. Wanneer u wilt verbouwen, nieuwbouwen of renoveren helpen wij u om uw wensen in beeld te brengen. Aan welke eisen moet uw project voldoen? Welk budget heeft u beschikbaar? De antwoorden leggen we vast in een Programma van Eisen. Vervolgens adviseren we u over de juiste bouwpartners en begeleiden we de daadwerkelijke uitvoering. We zien erop toe, dat er gebouwd wordt zoals vooraf is vastgelegd. Daarmee kunt u zich focussen op uw eigen werkzaamheden en zorgen wij voor een optimaal bouwresultaat.

Directievoering en toezicht
Worden de juiste materialen gebruikt? Kloppen de bevestigingen en wordt het contract goed nageleefd? Op de bouw controleren we of alles naar wens verloopt. We houden de planning in de gaten en bewaken het budget. Daarnaast controleren we of voldaan wordt aan alle verplichtingen en keuringen die een vergunning en bouwproject met zich meebrengen. Zo komen we aan het eind niet voor onverwachte kosten, uitloop of andere hindernissen te staan.

Installatieadvies
Voor het maken van E & W installaties is specialistische kennis nodig. Niet ieder ontwikkelaar beschikt over deze expertise. MS Beheer kan u van gedegen advies voorzien. Dit kunnen wij door onze intensieve samenwerking met ons consortium. Deze partners, behoren tot de grootste leveranciers van Nederland, maar leveren eigenlijk over de gehele wereld. Zij zullen ook aanschuiven in het ontwikkelproces.

BSO
MS Beheer staat zorg voor het totale ontzorgen van de exploitant. Dit word later in dit document verder uitgewerkt. Wij dragen zorg voor het garantie boek, waar alle certificaten en garanties in verwerkt zijn. Dit is dan ook de leidraad van ons BSO. Tevens maken wij gebruik van een vastgoed conditiemeting, welke de benodigde informatie verschaft voor het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Wanneer schakelt u MS Beheer in?
Simpel, wanneer u daar behoefte aan heeft. Al adviseren wij wel om ons vanaf de initiatief fase al in te schakelen. Door in het voortraject mee te denken, kunnen wij u al vroeg adviseren over de opties die u heeft. Het is tenslotte een van de grootste aankopen uit uw leven. Dan is het fijn dat iemand over uw schouder meekijkt, toch?